Hur väljer man fackförbund?

 

Att vara med i facket är viktigt när man arbetar på ett företag eller i en organisation. Facket kan dels ge tips och råd för anställda, men även skydda arbetare när det kommer till tvister som har med villkor och löner att göra. Det finns mängder av fackförbund och de flesta är inriktade på vissa yrkesområden. För statligt anställda finns Facket ST, för de som arbetar inom vården finns till exempel Vårdförbundet, och så vidare. Men det finns såklart också fackförbund som riktar sig till en bredare målgrupp, oberoende av yrkeskategori.

 

Rätt fackförbund för rätt yrkeskategori

 

Det positiva med att gå med i ett fack som hör till ens egen yrkeskategori är att just det förbundet är experter på området. De vet vilka villkor som gäller, vilka löner som är aktuella och vad man som medarbetare har rätt till. Oberoende fackförbund har oftast en bred kunskap kring alla yrkesområden, men specificerar sig inte på något enskilt. Det finns dessutom fackförbund som riktar sig till studenter – hur bra är inte det?

 

Finns det ett rätt och ett fel fackförbund?

 

Det finns egentligen inget fack som är rätt eller fel, men ett bra tips är att kontakta det förbundet som riktar sig mot den yrkeskategori man befinner sig i. Så om man arbetar statligt kan det vara en bra idé att kontakta ST Fackförbund, och så vidare. På så vis kan man få tips och råd om vad som är bra med just det facket och varför man ska välja att gå med i det. I princip alla fackförbund har rådgivningstjänster dit man som anställd kan vända sig gällande i stort sett allt, vare sig det handlar om att gå med i facket, löner, villkor eller om man bara vill ställa en fråga gällande sitt arbete.